Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 2153 EN 60068-2-30 (Eski no: TS 2153 prEN 60068-2-30)      
Kabul Tarihi : 24.03.1999
İptal Tarihi : 31.01.2008
Hazırlık Grubu : Elektronik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çevre şartları deneyleri - Bölüm 2-30: Deneyler - Deney db ve kılavuz: Yaşı sıcaklık, çevrimli(12 + 12 saat çevrimi)
Başlık (İng) : Enviromental testing - Part 2: Tests - Test Db and guidance damp heat, cyclic (12+12-hour cycle)
Kapsam : Bileşenler, cihazlar ve diğer parçaların çevrimli sıcaklık değişimleri ile beraber ve genellikle deney numunesinin yüzeyininde yoğunlaşma oluşturan yüksek nem şartları altında kullanıma ve depolamaya uygunluğunun tespiti
Kapsam (İng) : To determine of suitability of components, equıpmout or other articles for use and storege under condetions of high huminıty when combined with eyelic temrcerature changes ande, in general, producing undersation on the surface of thie specimon
Yerini Aldığı : TS 2153 :1975;  
Yerine Geçen : TS EN 60068-2-30 :2008;  
Tadil Eden : TS 2153 prEN 60068-2-30:1999/T1 (Numara tadili, TS 2153 EN 60068-2-30) :2002;  
Yararlanılan Kaynak : prEN 60068-2-30: 1988
Uluslararası Karşılıklar : pr EN 60068-2-30:1998--; IEC 60068-2-30:80+AMD 1:85 (EQV)--; pr EN 60068-2-30:1998--
Tercüme Edildiği STD : pr EN 60068-2-30:1998
ICS Kodu : 19.040 Çevresel Deneyler
Atıf Yapılan STD : TS 2153 EN 60068-2-30 (Eski no: TS 2153 prEN 60068-2-30) :1999 (EN 60068-1 TS 1876 EN 60068-1 EN 60068-2-28 TS 3185);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-