Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 9614-1      
Kabul Tarihi : 15.12.1998
İptal Tarihi : 2.03.2010
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Akustik-Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme
Başlık (İng) : Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity-Part 1: Measurement at discrete points
Kapsam : Bu standard, tespit edilebilecek ses gücü seviyesinin gürültü kaynağını(larını) kapatmak için seçilmiş bir ölçme yüzeyinde yoğunluğu normal sesin bileşenini ölçmek için bir metodu kapsar
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for measuring the component of sound intensity normal to a measurement surface whichj the sound power level is to be determined.
Yerine Geçen : TS EN ISO 9614-1 :2012;  TS EN ISO 9614-1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9614-1:1995
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9614-1: 1993--; EN ISO 9614-1:1995, 98/37/EC--; BD EN ISO 9614-1--; NF S 31-100*NF EN ISO 91614-1--; DIN EN ISO 9614-1--; EN ISO 9614-1:1995--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 9614-1:1995
ICS Kodu : 17.140.01 Akustik Ölçümleri ve Gürültünün Azaltılması (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 9614-1 :1998 (ISO 5725 (TS 5822)*TS HD 556.51.97 (IEC 60942)*EN 61043 (IEC 61043));;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-