Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10025-5      
Kabul Tarihi : 20.04.2006
İptal Tarihi : 30.09.2019
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri- Bölüm 5: Atmosferik korozyona dayanımı iyileştirilmiş yapı çeliklerinin teknik teslim şartları
Başlık (İng) : Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
Kapsam : Bu standard, EN 10025-1'e ilâveten, Madde 6.3’te verilen genel teslim şartlarında, cins ve kaliteleri Çizelge 2 ve Çizelge 3'te (kimyasal bileşim), Çizelge 4 ve Çizelge 5'te (mekanik özellikler) verilen atmosferik korozyona dayanımı iyileştirilmiş, sıcak haddelenmiş yassı ve uzun mamullerle ilgili şartları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for flat and long products of hot rolled steels with improved atmospheric corrosion resistance in the grades and qualities given in Tables 2 and 3 (chemical composition) and Tables 4 and 5 (mechanical properties) in the usual delivery conditions as given in 6.3.
Yerini Aldığı : TS 2162 EN 10025 :1996;  TS EN 10155 :2002;  TS 3520 :1980;  
Yerine Geçen : TS EN 10025-5 :2019;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10025-5:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 10025-5-EQV; DIN EN 10025-5-EQV; BS EN 10025-EQV; NF A35-501-5, NF EN 10025-5 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 10025-5
ICS Kodu : 77.140.10 Isıl işlem yapılabilir çelikler; 77.140.50 Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller
Atıf Yapılan STD : TS EN 10020 :2003;  TS EN 10025-1 :2005;  TS EN 10027-1 :1996;  TS EN 10027-2 :2001;  TS EN 10163-1 :1998;  TS EN 10163-2 :1998;  TS EN 10163-3 :1998;  TS EN 10164 :2003;  TS EN 10221 :1996;  TS CR 10260 :2003;  TS EN 10024 :1996;  TS 2163 EN 10029 :1998;  TS EN 10034 :1996;  TS EN 10048 :2001;  TS 3736 EN 10051 :2000;  TS 911 EN 10055 :2005;  TS EN 10056-1 :2006;  TS EN 10056-2 :2006;  TS EN 10058 :2005;  TS EN 10059 :2005;  TS EN 10060 :2005;  TS EN 10061 :2005;  TS EN 10067 :2003;  TS EN 10279 :2000;  TS EN 10306 :2002;  TS EN 10308 :2002;  TS EN 10017 :2005;  TS EN 10160 :2006;  TS EN 10162 :2006;  TS 882 ISO 643 :1998;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 25
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-