Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.5.537 S2      
Kabul Tarihi : 17.10.2000
İptal Tarihi : 9.01.2017
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 5: Elektrik donanımının seçilmesi ve montajı grup 53: Anahtarlama tablosu ve kontrol tablosu kısım 537: Ayırma ve anahtarlama düzenleri
Başlık (İng) : Electrical ınstallations of buildings Part 5: Selection and erection of electrical equipment chapter 53: Switchgear and controlgear section 537: Devices for isolation and switching
Kapsam : Bu standard, binalarda elektrik tesisatındaki ayırma ve anahtarlama düzenlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers devices for isolation and switching in electrical installations of buildings.
Yerine Geçen : TS HD 60364-5-537 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.5.537 S2:1998 EQV
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364-5-537:89 EQV--; HD 384-5-537 S2:1998 EQV--; HD 384-5-537 S2:1998 EQV--
Tercüme Edildiği STD : HD 384-5-537 S2:1998 EQV
ICS Kodu : 29.240.30 Elektrik Güç Sistemleri İçin Kontrol Ekipmanları ; 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS HD 384.5.537 S2 :2000 (IEC 60038 (TS 83));;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-