Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 13224      
Tercüme Tarihi : 15.04.2015
Kabul Tarihi : 12.04.2012
Hazırlık Grubu : TK13: Yapı Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Öndökümlü beton mamuller - Dişli döşeme elemanları
Başlık (İng) : Precast concrete products - Ribbed floor elements
Kapsam : Bu standard, döşemeler ve çatılarda kullanılan, donatılı veya öngerilmeli betondan imal edilmiş öndökümlü dişli elemanlar için gerekleri, temel performans kriterlerini ve uygunluk değerlendirmesini kapsar. Elemanlar, üst döşeme ve ana boyuna donatıyı içeren bir veya daha fazla (genellikle iki) dişten oluşur; alt döşeme ve enine dişler de mevcut olabilir. Bu standard kapsamındaki öndökümlü elemanlara ilişkin bazı örnekler Ek A’da verilmiştir. Küçük döşeme elemanları için özel gerekler Ek B’de verilmiştir. Bu standard, terimler, performans gerekleri, toleranslar, ilgili fiziksel özellikler, deney yöntemleri ve nakil ve montaj unsurlarını kapsar. Bu standard, deneyle tayin edilen yük taşıma kapasitesini kapsamaz.
Kapsam (İng) : This document identifies the requirements, the basic performance criteria and evaluation of conformity for precast ribbed elements made of reinforced or prestressed normal weight concrete, used in floors or roofs. The elements consist of a top and/or bottom slab and one or more (usually two) ribs; transverse ribs may also be present. Some examples of precast elements considered in this document are shown in Annex A. Specific requirements for minor floor elements are listed in Annex B. This document covers terminology, performance criteria, tolerances, relevant physical properties, test methods and aspects of transport and erection. This document does not cover load-bearing capacity determined by testing.
Yerini Aldığı : TS EN 13224 :2007;  TS EN 13224 :2004;  TS EN 13224+A1 :2008;  TS EN 13224+A1 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13224:2011
Uluslararası Karşılıklar : EN 13224-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13224
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 1990 :2002;  TS EN 1991-1-6 :2005;  TS EN 1992-1-1 :2005;  TS EN 1992-1-2 :2005;  TS EN 13369 :2010;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 40
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-