Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 5331      
Kabul Tarihi : 17.11.1987
İptal Tarihi : 21.04.2005
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrik yalıtım malzemelerinin ısıl dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi bölüm 2- Malzeme listeleri ve bu malzemelere uygulanabilen deneyler
Başlık (İng) : Guide for The Determination of Thermal Endurance Properties for Electrical Insulating Materials Part 2-List of Materials and Available Tests
Kapsam : Bu standard, elektrik yalıtım malzemelerinin ve bunların yalın birleşimlerinin TS 5330'da belirtilen kurallara göre ısıl dayanıklılık özelliklerinin, ısıl dayanıklılık profillerinin ve sıcaklık endislerinin belirlenmesinde kullanılan deney metotlarının listesini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers list of materials and available tests for determination of thermal endurance properties for electrical insulating materials.
Yerine Geçen : TS HD 611.2 S1 :2005 (-);;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 216-2
Uluslararası Karşılıklar : IEC 216-2--; IEC 216-2 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 216-2 EQV
ICS Kodu : 29.040.20 Yalıtım Gazları
Atıf Yapılan STD : TS 5331 :1987 (TS 49*TS 985*TS 1324*TS 1967*TS 5119*TS 5330*TS 5573*TS5573*TS 5587*TS 5614*TS 5662*TS 6470);;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 10
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-