Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 15614-1/D1      
Kabul Tarihi : 12.08.2015
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı
Başlık (İng) : Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
Kapsam : Bu standard, bir ilk kaynak prosedürü şartnamesinin kaynak prosedür deneyleri ile nasıl vasıflandırılacağını belirtir.
Kapsam (İng) : This standard specifies how a welding procedure specification is qualified by welding procedure tests.
Yerine Geçen : TS EN ISO 15614-1 :2017;  
Tadil Edilen : TS EN ISO 15614-1 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 15614-1:2004
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 1
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-