Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60335-2-89      
Kabul Tarihi : 31.01.2012
İptal Tarihi : 30.09.2022
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-89: Ticari amaçlar için kullanılan birleşik veya ayrı soğutma gazı kondenser birimli veya kompresörlü soğutucu cihazlar için özel kurallar
Başlık (İng) : Household and similar appliances – Safety – Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
Kapsam : Bu standard, ticarî amaçlar için kullanılan, birleşik bir kompresörü bulunan veya imalâtçının talimatlarına uygun olarak iki birimin bir araya getirilmesiyle (bölünmüş sistem) tek bir cihaz olarak sağlanan, elektrikle çalıştırılan soğutucu cihazların güvenlik kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This International Standard specifies safety requirements for electrically operated commercial refrigerating appliances that have an incorporated compressor or that are supplied in two units for assembly as a single appliance in accordance with the manufacturer’s instructions (split system).
Yerini Aldığı : TS EN 60335-2-89 :2006;  TS EN 60335-2-89/T1 :2007;  TS EN 60335-2-89/A2 :2008;  TS EN 60335-2-89/A1 :2007;  TS EN 60335-2-89/A11 :2007;  
Yerine Geçen : TS EN IEC 60335-2-89 :2022;  
Tadil Eden : TS EN 60335-2-89/A1 :2016;  TS EN 60335-2-89/A2 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60335-2-89:2010
Uluslararası Karşılıklar : EN 60335-2-89-EQV; IEC 60335-2-89-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60335-2-89
ICS Kodu : 97.130.20 Ticari Soğutucu Dolaplar ; 97.040.30 Evlerde Kullanılan Soğutma Cihazları
Atıf Yapılan STD : TS 3382 :1979;  TS EN 60079-15 :2011;  TS 11300 EN 60335-2-5 :2004;  TS EN 60335-2-34 :2006;  TS ISO 3864-1 :2007;  TS EN ISO 4126-2 :2005;  TS ISO 5149 :1997;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 36
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-