Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 13463-1      
Kabul Tarihi : 20.02.2007
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel metot ve kurallar
Başlık (İng) : Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements
Kapsam : Bu standard, gazın, buharın, buğunun ve tozların havadaki potansiyel patlayıcı olan ortamlarında kullanılması amaçlanan elektrikli olmayan donanımların tasarımı, yapımı, deneye tabi tutulması ve işaretlenmesi için temel metodu ve kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the basic requirements for design, construction, testing and marking of non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres of gas, vapour, mist and dusts under normal atmospheric conditions (pressure ranging from 0, 8 bar to 1, 1 bar and temperatures ranging from -20°C to +60°C)
Yerini Aldığı : TS EN 13463-1 :2002;  
Yerine Geçen : TS EN 13463-1 :2010;  TS EN 13463-1 :2010;  
Tadil Eden : TS EN 13463-1/AC :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 13463-1:2001+AC 2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 13463-1-EQV; DIN EN 13463-1-EQV; BS EN 13463-1-EQV; NF S86-300-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 13463-1
ICS Kodu : 13.230 Patlamadan Korunma
Atıf Yapılan STD : TS EN 1127-1 :1999;  TS EN 1127-2 :2002;  TS EN 50303 :2003;  TS EN 50014 :2003;  TS EN 50102 (Numara tadili: TS EN 62262) :1996;  TS EN 292-1 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 40
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-