Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.7.705 S1      
Kabul Tarihi : 5.03.2002
İptal Tarihi : 3.07.2007
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 7: Özel tesisat veya mahalleler için kurallar- Kısım 705: Tarım ve bahçe işlerinde kullanılan yapılardaki elektrik tesisatları
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings Part 7: Requirements for special installations or locations section 705: Electrical installations of agricultural and horticultural premises (IEC 60364-7-705:1984,modified)
Kapsam : Bu standard, tarım ve bahçe işlerinde kullanılan yapılarda ve hayvanların barındırıldığı yerlerde (ahırlar, kümesler, gıda hazırlama tesisleri, kuru ot , saman ve suni gübre depoları ve tavan araları gibi) bina içi ve bina dışına ait sabit tesisatın tüm bölümlerini kapsar. İnsanların ikâmet etmesi amaçlanan yapılardaki tesisatları kapsamaz.
Kapsam (İng) : The particular requirements of this section apply to all parts of fixed installations of agricultural and horticultural premises outdoors and indoors and to locations where livestock are kept (such as stables chicken- houses, piggeries, feed- processing locations, lofts and storage for hay, straw and fertilizers). Installations of dwelling intended for human habitation are excuded.
Yerine Geçen : TS HD 60364-7-705 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.7.705 S1
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364-7-705-NEQ; DIN VDE 0100-705--; HD 384.7.705 S1--; HD 384.7.705 S1--
Tercüme Edildiği STD : HD 384.7.705 S1
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 5
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-