Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS CR ISO 15608      
Kabul Tarihi : 8.04.2004
İptal Tarihi : 25.04.2006
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynak - Metalik malzemeleri gruplandırma sistemi için kılavuz
Başlık (İng) : Welding – Guidelines for a metallic material grouping system
Kapsam : Bu teknik rapor, kaynak amacıyla malzemelerin gruplandırılmasdı için düzenli bir sistem ortaya koyar. Bu Standard, ısıl işlem, biçimlendirme, tahribatsız muayene v.b gibi diğer amaçlar için de uygulanabilir. Bu teknik rapor, aşağıdaki standardlaştırılmış malzemeler için gruplandırma sistemini kapsar: - çelik, - alüminyum ve alaşımları, - nikel ve alaşımları, - bakır ve alaşımları, - titanyum ve alaşımları, - zirkonyum ve alaşımları, - dökme demirler. Bu teknik rapor, bir seri standardın parçasıdır. Ek A bu standard serisinin ayrıntılarını verir.
Kapsam (İng) : This technical report has been produced to provide a uniform system for grouping of materials be welded independent of application.
Yerine Geçen : TSE CEN ISO/TR 15608 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : CR ISO 15608:2000
Uluslararası Karşılıklar : V 1738-EQV; PD CR ISO 15608-EQV; FD A89-051-EQV; CR ISO 15608-EQV; ISO/TR 15608-EQV
Tercüme Edildiği STD : CR ISO 15608
ICS Kodu : 25.160.01 Kaynak ve Lehimleme (Genel)
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-