Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 9308-3      
Kabul Tarihi : 13.04.1999
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Yüzey ve atık sularda escherichia coli ve koliform bakterilerin tespit edilme ve sayımı-Bölüm 3:Sıvı ortamlarda aşılama ile küçültme metodu (en muhtemel sayı)
Başlık (İng) : Water quality- Detection and ensmeration of escherichia colrand coliform bakteria in surface waste water- Part 3: Miniaturized method (most probable number) by inoculation in liquid medrum
Kapsam : Bu standard, yüzey ve atık sularda escherichia coli (E-coli)'nin sıvı ortamda aşılama ile tespit edilmesi ve sayımı için küçültme metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This part of ISO 9308 specifies a miniaturized method for the detection and Enumeration of Escherichia coli in surface and waste water by inoculation in a liquid metrum.
Tadil Eden : TS EN ISO 9308-3/AC :2006;  TS EN ISO 9308-3/AC :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9308-3:1998
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9308-3:1998--; EN ISO 9308-3:1998--; DIN EN ISO 9308-3--; EN ISO 9308-3:1998--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 9308-3:1998
ICS Kodu : 07.100.20 Su Mikrobiyolojisi ; 13.060.70 Suyun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 9528 :1991;  TS 5089 EN 25667-1 :1997;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  TS 2756-4 :1995;  TS EN 45020 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-