Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 15607      
Kabul Tarihi : 26.01.2006
İptal Tarihi : 16.12.2019
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Genel kurallar
Başlık (İng) : Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules
Kapsam : Bu standard, bir seri standardın parçasıdır. Bu standard serisinin ayrıntıları Ek A’da, bu standardların kullanımı için bir akış şeması Ek B’de ve bir WPS’in geliştirilmesi ve vasıflandırılması için bir akış diyagramı Ek C’de verilmiştir. Bu standard, metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartname ve vasıflandırılması için genel kuralları belirler. Bu standard, elle yapılan, mekanize ve otomatik kaynaklara uygulanır. Kaynak prosedürleri, bir veya daha fazla kaynak prosedürü vasıflandırma kaydına (WPQR) uygunluk vasıtasıyla vasıflandırılır. Bir metottan fazlası ile pWPS’in vasıflandırılması tavsiye edilmez. Kaynak prosedürü şartnamelerinin EN 287 veya EN ISO 9606’nın ilgili bölümüne göre vasıflandırılmış kaynakçılar ve EN 1418’e göre vasıflandırılmış yetkili operatörler tarafından imalâtta kullanıldığı varsayılır.
Kapsam (İng) : This standard defines rules for the specification and qualification of welding procedures for metallic materials. This standard also refers to several other standards as regards detailed rules for specific applications.
Yerine Geçen : TS EN ISO 15607 :2019;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 15607:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 15607-EQV; BS EN ISO 15607 -EQV; NF A89-050-EQV; ISO 15607 -EQV; DIN EN ISO 3887 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 15607
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Atıf Yapılan STD : TS 7307 EN 24063 :1999;  TS EN ISO 14555 :1999;   : (prEN ISO 15609-1);;  TS EN 288-2 :1997 ((EN ISO 15609-2));;  TS EN ISO 15609-3 :2005;  TS EN ISO 15609-4 :2005;  TS EN ISO 15609-5 :2004;  TS EN ISO 15610 :2005;  TS EN ISO 15611 :2005;  TS EN ISO 15612 :2005;  TS EN ISO 15613 :2005;  TS EN 288-3 :1997 ((EN ISO 15614-1));;  TS EN 288-4 :2002 ((prEN ISO 15614-2));;   : (prEN ISO 15614-3);;   : (prEN ISO 15614-4);;   : (prEN ISO 15614-6);;  TS EN ISO 15614-8 :2002;   : (prEN ISO 15614-9);;   : (prEN ISO 15614-10);;  TS EN ISO 15614-12 :2004;   : (prEN ISO 15614-13);;  TS EN ISO 15620 :2000;   : (ISO 857-1);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 18
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-