Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 31000      
Kabul Tarihi : 13.12.2011
İptal Tarihi : 19.03.2018
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Risk yönetimi - Prensipler ve kılavuzlar
Başlık (İng) : Risk management - Principles and guidelines
Kapsam : Bu standard risk yönetimi hakkındaki prensipleri ve genel esasları kapsar. Bu standard tüm kamu, özel veya toplumsal teşebbüs, birlik, grup veya fertler tarafından kullanılabilir. Bu nedenle, bu standard her hangi bir endüstri veya sektöre özel değildir. Bu standard kaynağı ne olursa olsun, ortaya çıkacak sonuçlar olumlu veya olumsuz olsada uygulanabilir.
Kapsam (İng) : This International standard provides principles and generic guidelines on risk management. This International standard can be used by any public, private or community enterprise,association, group or individual. Therefore, this International standard is not specific to any industry or sector. This International standard can be applied to any type of risk, whatever its nature, whether having positive or negative consequences.
Yerine Geçen : TS ISO 31000 :2018;  TS ISO 31000 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 31000:2009
Uluslararası Karşılıklar : ISO 31000-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 31000
ICS Kodu : 03.100.01 Şirket Organizasyonu ve Yönetimi (Genel)
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-