Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 7477 EN 473      
Kabul Tarihi : 12.04.1995
İptal Tarihi : 22.04.2003
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi- Genel kurallar
Başlık (İng) : Qualification and certification of NDT personnel- General principles
Kapsam : Bu standard, sanayide uygulanan tahribatsız muayenelerden radyografik muayene, ultrasonik muayene, girdap akımlarıyla muayene, sıvı Penetrant muayenesi, manyetik parçacıklarla muayene ve diğer TM metotlarında çalışan personelin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi için genel kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This specification covers the qualification and certification of NOT personnel to be employed rediographic inspection ultrasonic inspection, eddy current inspection, penetrent inspection, magnetic inspection and other NOT methods apply in industdry.
Yerine Geçen : TS 7477 EN 473 :2003;  
Yararlanılan Kaynak : EN 473:1993
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9712--; EN 473 (1993), EQV, 87/404/EEC--; EN 473:1993--
Tercüme Edildiği STD : EN 473:1993
ICS Kodu : 77.040.20 Metallerin Tahribatsız Muayenesi
Atıf Yapılan STD : TS 7477 EN 473 :1995 (TS-EN 45013);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-