Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 9528      
Kabul Tarihi : 5.11.1991
İptal Tarihi : 22.05.2008
Hazırlık Grubu : Milletlerarası Standardlar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi- Mikroorganizmaların kültür yoluyla sayımı genel kurallar
Başlık (İng) : Water Quality- General Guide To the Enumeration of Micro-Organisms By Culture
Kapsam : Bu standard, suyun mikrobiyolojik muayenesinde, özellikle numunelerin, besiyerlerinin, cihazların hazırlanmasını ve her teknikte kullanılacak deney metotlarıyla ilgili kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard presents guidance for carrying aot manifulations which are common to each technique for the microbiological examination of water, particularly the preparation of samples, culture media and apparatus.
Yerine Geçen : TS EN ISO 8199 :2008;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 8199:1988
Uluslararası Karşılıklar : ISO 8199 (1988)--; ISO 8199:1988 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 8199:1988 EQV
ICS Kodu : 07.100.20 Su Mikrobiyolojisi
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 23
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-