Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 10566      
Kabul Tarihi : 18.04.2000
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi - Alüminyum tayini - Pirokatekol viyole kullanılarak spektrometrik metot
Başlık (İng) : Water quality- Determination of aluminium- Spectrometric method using pyrocatechol violet
Kapsam : Bu metot, içilebilir sulara, yer altı sularına ve az kirli yüzey suları ile deniz sularına uygulanır.
Kapsam (İng) : This method is applicable to the analysis of potable waters, ground waters and lightly polluted surface and sea waters.
Yararlanılan Kaynak : ISO 10566:1994
Uluslararası Karşılıklar : ISO 10566:1994 EQV--; DIN 38406-9 (DIN ISO 10566)--; ISO 10566:1994 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 10566:1994 EQV
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS ISO 10566 :2000 (TS 5667-3 (TS 5106 ISO 5667-3));;  
Cen/Cenelec : ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-