Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 853      
Kabul Tarihi : 4.10.1970
İptal Tarihi : 20.04.1998
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Emniyet renkleri
Başlık (İng) : Safety Colours
Kapsam : Emniyet renkleri, tehlikelerin varlığını işaret etme ve niteliğini kolaylıkla gösterme bakımından dikkatii çekecek özelikte olmalıdır. Bu renkler, emniyet bakımından özel önem taşıyan araç ve gereçleri bulundukları yerleri göstermede de kullanılır. Emniyet renkleri kullanılmakla tehlike ortadan kalkmış olmayacağı gibi, renkli emniyet ...
Kapsam (İng) : This standard covers the safety colours.
Yerine Geçen : TS 7248 ISO 3864 :1998;  
Yararlanılan Kaynak : ISO/R 408 (1964)
Uluslararası Karşılıklar : ISO/R 408 (1964)--; ISO/R 408:1964 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO/R 408:1964 EQV
ICS Kodu : 01.080.10 Enformasyon Sembolleri; 13.320 Alarm ve Uyarı Sistemleri
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 4
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-