Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 12878      
Kabul Tarihi : 27.02.2007
İptal Tarihi : 24.12.2014
Hazırlık Grubu : Kimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çimento ve/veya kireç esaslı yapı malzemelerinin renklendirilmesinde kullanılan pigmentler - Özellikler ve deney yöntemleri
Başlık (İng) : Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test
Kapsam : Bu standard, çimento ve çimento/kireç birleşimleri esaslı yapı malzemelerinin renklendirilmesinde kullanılan pigmentlerin özelliklerini ve deney yöntemlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the requirements and the test methods for pigments for use in the colouring of building materials based on cement and cement/lime combinations.
Yerini Aldığı : TS EN 12878 :2006;  
Yerine Geçen : TS EN 12878 :2014;  
Tadil Eden : TS EN 12878/AC :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12878:2005
Uluslararası Karşılıklar : EN 12878 -EQV; DIN EN 12878 -EQV; BS EN 12878 -EQV; NF T 31-209--
Tercüme Edildiği STD : EN 12878
ICS Kodu : 87.060.10 Pigmentler
Atıf Yapılan STD : TS EN 196-1 :2002 ((EN 196-1));;  TS EN 196-3 :2002 ((EN 196-3));;  TS EN 197-1 :2002 ((EN 197-1));;  TS EN 934-2 :2002 ((EN 934-2));;  TS 2581 EN ISO 787-3 :2005 ((EN ISO 787-3));;  TS 2326 EN ISO 787-9 :1997 ((EN ISO 787-9));;  TS 2612 EN ISO 787-13 :2003 ((EN ISO 787-13));;  TS 1116 EN ISO 1158 :1999 ((EN ISO 1158));;  TS EN ISO 15528 :2003 ((EN ISO 15528));;  TS 1227 ISO 3310-1 :1996 ((ISO 3310-1));;  TS ISO 9277 :2002 ((ISO 9277));;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 26
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-