Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 9227      
Tercüme Tarihi : 16.04.2014
Kabul Tarihi : 19.07.2012
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri - Tuz püskürtme deneyleri
Başlık (İng) : Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests
Kapsam : Bu standard, korozyona karşı geçici veya sürekli olarak korunan ya da korunmayan metal malzemelerin korozyona karşı dirençlerini değerlendirmek amacıyla yapılan nötr tuz püskürtme (NSS), asetik asitli tuz püskürtme (AASS) ve bakırlı - hızlandırılmış asetik asitli tuz püskürtme (CASS) deneyleri için cihaz, reaktifler ve işlemleri kapsar.
Kapsam (İng) : This International Standard specifies the apparatus, the reagents and the procedure to be used in conducting the neutral salt spray (NSS), acetic acid salt spray (AASS) and copper-accelerated acetic acid salt spray (CASS) tests for assessment of the corrosion resistance of metallic materials, with or without permanent or temporary corrosion protection.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 9227 :2012 (Bu standart TS EN ISO 9227:2006'nın(adapte) tercümesi olarak TS EN ISO 9227:2006'nın yerini aldığı için, TS EN ISO 9227:2006 "Yerini Aldığı" alanına eklenmemiştir.);;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 9227 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9227:2012
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 9227-EQV; NF A05-101, NF EN ISO 9227-EQV; DIN EN ISO 9227-EQV; ISO 9227-EQV; BS EN ISO 9227-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 9227
ICS Kodu : 77.060 Metallerin Korozyonu
Atıf Yapılan STD : TS 4320 EN ISO 1514 :2006;  TS EN ISO 2808 :2007;  TS ISO 8407 :2001;  TS EN ISO 17872 :2008;   : (ISO 3574);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 26
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-