Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3611 EN 20898-2      
Kabul Tarihi : 2.04.1998
İptal Tarihi : 5.06.2012
Hazırlık Grubu : Makina İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri-Bölüm 2: Deney yükü değerleri belirlenmiş somunlar-Normal adımlı
Başlık (İng) : Mechanical properties of fasteners-Part 2:Nuts with specified proof load values-Coarse thread
Kapsam : Bu standard, oda sıcaklığında denendiğinde (ISO 1'e bakınız) deney yükü değerleri belirlenmiş somunların mekanik özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard specifies the mechanical properties of nuts with specified proof load walues when kestet at room temperature (see ISO 1).
Yerini Aldığı : TS 3611 :1987;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 898-2 :2012;  
Tadil Eden : TS 3611 EN 20898-2/T1 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 20898-2:1993
Uluslararası Karşılıklar : ISO 898-2:92, EQV--; EN 20898-2:93, EQV , 87/404/EEC--; BS EN 20898-2:94, EQV--; DIN EN 20898-2:94, EQV--; EN 20898-2:93--
Tercüme Edildiği STD : EN 20898-2:93
ICS Kodu : 21.060.20 Somunlar
Atıf Yapılan STD : TS 3611 EN 20898-2 :1998 (ISO 1 (TS 186), ISO 68 (TS 61-20), ISO 261 (TS 61-13), ISO 262 (61-14), ISO 272 (TS ISO 272), ISO 286-2 EN 20286 (TS 1845 EN 20286-2), ISO 724 (TS 61-3,4,6,7), ISO 965-1 (TS 61-15), ISO 965-2 (TS 61-16), ISO 4964 (TS 11196), ISO 6157-2 (TS 5384 EN 493), I);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 33
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-