Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 206-1      
Kabul Tarihi : 19.04.2002
İptal Tarihi : 13.02.2014
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Beton- Bölüm 1: Özellik, performans, imalat ve uygunluk
Başlık (İng) : Concrete- Part 1: Specification, performance, production and conformity
Kapsam : Bu standard, yerinde döküm ve ön yapımlı (prefabrik) yapılar ile binaların ve inşaat mühendisliği alanına giren yapıların ön yapımlı yapısal elemanlarında kullanılan betonları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard applies to concrete for structures cast in situ precast structures and structural precast products for buildings and civil engineering structures.
Yerini Aldığı : TS 11222 :2001;  TS 5930 :1988;  
Yerine Geçen : TS EN 206 :2014;  TS EN 206 :2014;  
Tadil Eden : TS EN 206-1/T1 :2010;  TS EN 206-1/A1 :2005;  TS EN 206-1/A2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 206-1:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 206-1--; BS EN 206-1--; DIN EN 206-1--
Tercüme Edildiği STD : EN 206-1
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 196-2 :2013;  TS EN 197-1 :2012;  TS EN 450 :1998;  TS EN 933-1 :2012;  TS EN 934-2 :2002;  TS EN 1008 :2003;  TS EN 1097-3 :1999;  TS EN 1097-6 :2013;  TS EN 12350-1 :2010;  TS EN 12350-2 :2010;  TS EN 12350-3 :2010;  TS EN 12350-4 :2010;  TS EN 12350-5 :2010;  TS EN 12350-6 :2010;  TS EN 12350-7 :2010;  TS EN 12390-1 :2013;  TS EN 12390-2 :2010;  TS EN 12390-3 :2010;  TS EN 12390-6 :2010;  TS EN 12390-7 :2010;  TS 706 EN 12620+A1 :2009;  TS EN 12878 :2007;  TS 1114 EN 13055-1 :2004;  TS EN 13263-1+A1 :2010;  TS EN 13263-2+A1 :2010;  TS EN 13577 :2008;  TS EN 45501 :1997;  TS ISO 2859-1 :2012;  TS ISO 3951-1 :2011;  TS ISO 4316 :2010;   :;  TS ISO 7150-2 :1999;   :;  TS ISO 3951-2 :2011;   :;   :;   :;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 68
Fiyatı : 375,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-
Resmi Gazete Bilgileri
SayıGeçerlilik Tar.Yürürlüğe Giriş Tar.Resmi Gazete Tar.İlgili BakanlıkAçıklama
RG 27695 07.09.201007.09.2010Sanayi ve Teknoloji BakanlığıMecburi yürürlüğü iptal edildi.
RG 25524 08.12.200416.07.2004Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyür.giriş süresi uzatımı
RG 25409 08.06.200421.03.2004Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımecburi yür.giriş süresi 08.06.2004 tarihine kadar uzatıldı
RG 25016 08.03.200406.02.2003Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı08.03.2004 tarihinden itibaren yür.girecek (Yeni)