Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 4871      
Kabul Tarihi : 25.03.2002
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı ve doğrulanması
Başlık (İng) : Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment
Kapsam : Bu standard aşağıdaki verileri kapsar: - Gürültü emisyon değerlerinin beyanına ait bilgileri, - Gürültü emisyom beyanı amaçları için teknik dokümanda verilecek akustik ve mamul ile ilgili bilgi ve - Gürültü emisyon beyanını doğrulama ile ilgili bir metot belirtir.
Kapsam (İng) : This standard: - Gives informationon the declaration of noise emission values, - Describes acoustical and product information to be presented in technical documents for the purposes of noise emission declaration, and - Specifies a method for verifying the noise emission declaration. - İt is applicable to machinery and equipment.
Yerine Geçen : TS EN ISO 4871 :2010;  TS EN ISO 4871 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 4871:1996
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 4871:1996, 98/37/EC--; BS EN ISO 4871-EQV; NF S31-075,NF EN ISO 4871-EQV; DIN EN ISO 4871-EQV; EN ISO 4871:1996-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 4871:1996
ICS Kodu : 17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü
Atıf Yapılan STD : TS 2710 EN 23741 :1996;  TS EN ISO 3743-2 :1997;  TS EN ISO 3744 :1997;  TS EN ISO 3743-1 :2001;  TS 8958 EN ISO 3746 :1999;  TS EN ISO 9614-1 :1998;  TS EN ISO 11200 :1999;  TS EN ISO 11201 :2001;  TS EN ISO 11202 :2001;  TS EN ISO 11204 :1999;   :;  TS 9969 EN 60804 :2001;  TS 8535 :1990;  TS EN 27574-1 :1996;  TS EN 27574-2 :1996;  TS EN 27574-4 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-