Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60317-48      
Kabul Tarihi : 27.11.2001
İptal Tarihi : 10.04.2013
Hazırlık Grubu : Kablo Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 48: Cam elyaf sarılı, reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 155
Başlık (İng) : Specifications for particular types of winding wires- Part 48: Glass- fibre wound resin or varnish impregnated bare or enamelled round wire temperature index 155 (IEC 60317-48:1999)
Kapsam : .Bu standard, sıcaklık indisi 155 olan cam elyaf sarılı, reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak derece 1 veya derece 2 emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı tellerinin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : .This standard specifies the requirements of glass- fibre wound resin or varnish impregnated bare, grade 1 or grade 2 enamelled round copper winding wire of temperature index 155.
Yerine Geçen : TS EN 60317-48 :2013;  TS EN 60317-48 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60317-48:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 60317-48:2000--; EN 60317-48:2000--
Tercüme Edildiği STD : EN 60317-48:2000
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Atıf Yapılan STD : TS 8533 EN 60317-13 :1995;  TS 8530 EN 60317-8 :2001;  TS 11251 EN 60317-3 :2001;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-