Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 9773      
Kabul Tarihi : 29.04.2002
Hazırlık Grubu : Petrokimya İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Plastikler- Küçük alevli bir tutuşturma kaynağı ile temasta olan düşey konumlu ince, esnek deney numunelerinin yanma özelliklerinin tayini
Başlık (İng) : Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source
Kapsam : Bu standard, düşey konumda iken düşük enerjili küçük alevli bir tutuşturma kaynağına maruz bırakılan, ince ve nispeten esnek plastik deney parçalarının, bağıl yanma davranışlarını karşılaştırmak amacıyla laboratuvarda uygulanabilen küçük çaplı bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a small- scale laboratory screening procedure for comparing the relative burning behaviour of vertically oriented thin and relatively flexible plastics specimens exposed to a low energy level flame ignition source.
Yerini Aldığı : TS 1180 :1972;  
Tadil Eden : TS EN ISO 9773/A1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9773:1998
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9773:1998--; EN ISO 9773:1998--; BS EN ISO 9773-EQV; DIN EN ISO 9773-EQV; NF T51-076-EQV; EN ISO 9773:1998--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 9773:1998
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 83.080.01 Plastikler-Genel
Atıf Yapılan STD : TS 1168-1 ISO 1043-1 :1997;  TS 1850 ISO 1210 :1998;  TS 720 EN ISO 291 :1999;  TS EN ISO 10093 :2000;  TS 5822-2 ISO 5725-2 :2000;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-