Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 312      
Kabul Tarihi : 23.12.2003
Hazırlık Grubu : Ziraat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Haşhaş tohumu
Başlık (İng) : Poppy Seed
Kapsam : Bu standard, haşhaş tohumunu kapsar. Tohumluk olduğu belge ile bildirilenler ile fiziksel veya kimyasal bir işlem görmüş olan haşhaş tohumlarını kapsamaz.
Kapsam (İng) : This standard specifies poppy seed. It does not cover the poppy seeds defined by a certificate as seed used for planting as well as poppy seeds for which a physical or chemical process has been applied.
Yerini Aldığı : TS 312 :1976 (-);;  
Tadil Eden : TS 312/T1 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : İNCEKARA ,F.,1949.Türkiye Haşhaş Çeşitleri ve bunların tohum ve afyon bakımından değerleri ,TMO yayını.Ankara - ERDURMUŞ ,A.,ÖNEŞ ,Y.,1990.Haşhaş ,TMO Alkasan yayunları mesleki kitapları Ankara- ANONİM ,1990.Haşhaş işleri izahnamesi toprak mahsulleri ofisi Genel Müdürlügü ,Ankara - ANONİM ,1997.Türk Gıda Kodeksi Yönetmeligi .Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü ,Ankara - ANONİM 2002 .Haşhaş Tohumu alım şartları ve depolama işleri ,TMO ,Genel Müdürlüğü,Ankara
ICS Kodu : 67.200.20 Yağlı Tohumlar
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 13690 (Eski no: TS ISO 13690) :2003;  TS 1632 EN ISO 665 :2001;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 25,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-