Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 950      
Kabul Tarihi : 31.03.1971
İptal Tarihi : 20.04.1998
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Güvenlik işaretlerinin simgeleri,boyutları ve düzenlenmesi
Başlık (İng) : Symbols, Dimensions and Layout for Safety Signs
Kapsam : Bu standard, ®TS 853 Emniyet Renkleri¯ standardında verilen geometrik şekillerdeki emniyet işaretlerinin boyutlarına, Özel bir şekilde dikkati çekmesi istenen olaylar veya maddeleri gösteren emniyet işaretleri üzerine yerleştirilen sembollere, İşaretlerin düzenlenmesini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the symbols, dimensions and orragement for safety signs.
Yerine Geçen : TS 7248 ISO 3864 :1998;  
Yararlanılan Kaynak : ISO/R 557 (1975)
Uluslararası Karşılıklar : ISO/R 557 (1975)--; ISO/R 557:1975 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO/R 557:1975 EQV
ICS Kodu : 01.080.20 Özel Ekipmanlarda Kullanılan Grafik Semboller
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-