Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 772-11      
Kabul Tarihi : 19.07.2012
Hazırlık Grubu : İnşaat İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kâgir birimler - Deney yöntemleri - Bölüm 11: Betondan, gazbetondan, yapay ve doğal taştan yapılmış kâgir birimlerde kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini
Başlık (İng) : Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water absorption of aggregate concrete, autoclaved aerated concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units
Kapsam : Bu standard, betondan, gazbetondan, yapay taş ve doğal taştan yapılmış kâgir birimlerde, kapiler (kılcal) su emme katsayısı ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini için uygulanacak deney yöntemini kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies a method of determining the water absorption coefficient due to capillary action for aggregate concrete, autoclaved aerated concrete, natural stone and manufactured stone masonry units and the initial rate of water absorption for clay masonry units.
Yerini Aldığı : TS EN 772-11 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : EN 772-11:2011
Uluslararası Karşılıklar : NF P12-101-11, NF EN 772-11-EQV; BS EN 772-11-EQV; DIN EN 772-11-EQV; EN 772-11-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 772-11
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri; 91.100.15 Mineral Malzeme ve Ürünler
Atıf Yapılan STD : TS EN 771-1 :2011;  TS EN 771-2 :2011;  TS EN 771-3 :2011;  TS EN 771-4 :2011;  TS EN 771-5:2011 :2011;  TS EN 771-6 :2011;  TS EN 772-16 :2011;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 5
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-