Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 15061      
Kabul Tarihi : 16.04.2003
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Çözünmüş bromat tayini-İyonların sıvı kromatografi yöntemi ile tayini
Başlık (İng) : Water quality - Determination of dissolved bromate - Method by liquid chromatography of ions (ISO 15061:2001)
Kapsam : Bu standard, suda (içme suyu, kaynak suyu, yüzey suyu, kısmen işlenmiş su veya yüzme havuzu suyu gibi) çözünmüş bromat tayini için bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for the determination of dissolved bromate in water (e.g. drinking water, raw water, surface water, partially treated water or swimming pool water)
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 15061:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 15061-EQV; ISO 15061--; NF T90-052-EQV; NF EN ISO 15061-EQV; BS EN ISO 15061-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 15061
ICS Kodu : 31.060.50 Alüminyum Elektrolitik Kapasitörler
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996;  TS 5089 EN 25667-1 :1997;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  TS ISO 8466-1 :1997;  TS ISO 8466-2 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 26
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-