Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 9696      
Kabul Tarihi : 13.04.1999
İptal Tarihi : 27.08.2015
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi-Tatlı suda alfa aktivitesinin ölçülmesi-Kalın kaynak metodu
Başlık (İng) : Water quality- measurement of grass alpha activity in non- saline water- thick source method
Kapsam : Bu standard, tatlı suda alfa yayımlayan ve 350 C'da uçucu olmayan radyonüklidlerin alfa aktivitesinin ölçülmesine ait bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard specifies a method for the determination of gross alpha activity in non saline waters for alpha emitting radionuclides which are not volite at 350 C.
Yerine Geçen : TS ISO 9696 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 9696:1992
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9696:1992--; BS 6068 Part 3 Section 3.1--; ASTM D1943 NEQ--; DIN 38404-14--; ISO 9696:1992--
Tercüme Edildiği STD : ISO 9696:1992
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS ISO 9696 :1999 (EN 25667-1 (TS 5089 EN 25667-1), EN 25667-2 (TS 5090 EN 25667-2), ISO 5667-3 (TS 5106 ISO 5667-3));;  
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-