Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ENV 1993-1-3      
Kabul Tarihi : 3.09.1996
İptal Tarihi : 27.03.2007
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Eurocode 3: Çelik yapıların projelendirilmesi - Bölüm 1-3: Genel kurallar - Soğukta biçimlendirilmiş ince ölçülü elemanlar ve saçla kaplama için
Başlık (İng) : Eurocode 3: Desing of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting
Kapsam : .
Kapsam (İng) : .
Yerine Geçen : TS EN 1993-1-3 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : ENV 1993-1-3:1996+A1:1997
Uluslararası Karşılıklar : ENV 1993-1-3:1999--; ENV 1993-1-3:1996+A1:1997--
Tercüme Edildiği STD : ENV 1993-1-3:1996+A1:1997
ICS Kodu : 91.010.30 Teknik Hususlar
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-