Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 6956 EN ISO 4287      
Kabul Tarihi : 6.04.2004
İptal Tarihi : 2.03.2022
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri
Başlık (İng) : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters
Kapsam : Bu standard, yüzey yapısının (yüzey pürüzlülüğü, dalgalılık ve ana profil) profil metotları ile tayinine ilişkin terimleri, tarifleri ve parametreleri kapsar.
Kapsam (İng) : This Standard specifies terms, definitions and parameters for the determination of surface texture (roughness, waviness and primary profile) by profiling methods
Yerini Aldığı : TS 6956 :1989;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 21920-2 :2022;  
Tadil Eden : TS 6956 EN ISO 4287/AC :2013;  TS 6956 EN ISO 4287/A1 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 4287:1998
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 4287-EQV; ISO 4287 -EQV; DIN EN ISO 4287 -EQV; NF E05-015, NF EN ISO 4287 -EQV; BS EN ISO 4287-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 4287
ICS Kodu : 01.040.17 Metroloji ve Ölçme, Fiziksel Olaylar (Terimler); 17.040.20 Yüzeylerin Özellikleri
Atıf Yapılan STD : : (ISO 3274(TS 2495));;  TS 6212 EN ISO 4288 :1999;   : (ISO 11562);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-