Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 288-2      
Kabul Tarihi : 18.11.1997
İptal Tarihi : 27.02.2007
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemelerin kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve onayı-Kısım 2: Ark kaynağı için kaynak prosedürü şartnamesi
Başlık (İng) : Specification and approval of welding procedures for metallic materials- Part 2: Welding procedure specification for arc welding
Kapsam : Bu standard ark kaynağı işlemleri için kaynak prosedürü şartnamelerinin kapsamı için gerekli şartları belirtir. Bu standardın kuralları taraflar arasında anlaşmayı gerektiren diğer ergitme kaynağı işlemlerine de uygulanabilir. Bu standardda verilen değişkenler yapının metalurjisini, mekanik özelliklerini ve geometrisini etkileyen değişkenlerdir.
Kapsam (İng) : This standard covers the necessary. Conditions for welding procedure specification for arc welding procedure specification for arc welding rules of this standard can be applied for other fusion welding procedures which require an agreement between sides. Parametens given in this standart arethe parameters influencing geometry, mecanical features and metalurgy of the struchune.
Yerine Geçen : TS EN ISO 15609-1 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 288-2:1992* EN 288-2:1992/A1:1997
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9956-2: 1995 (EQV)--; EN 288-2:1992 ,87/404/EEC--; BS EN 288-2:1992 (EQV)--; NF EN 288-2: 1992 (EQV)--; DIN EN 288-2: 1992 (EQV)--; EN 288-2:1992/A1: 1997* EN 288-2:1992--
Tercüme Edildiği STD : EN 288-2:1992/A1: 1997* EN 288-2:1992
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Atıf Yapılan STD : TS EN 288-2 :1997 (EN 288-1*EN 26848*ISO 6848*ISO 4063: 1990*ISO 6947: 1990*prEN 1157);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-