Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS IEC 60364-5-551      
Kabul Tarihi : 16.04.2001
İptal Tarihi : 25.04.2006
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı bölüm 5: Elektrik tesisatının seçilmesi ve montajı grup 55: Diğer donanım kısım 551: Alçak gerilim jeneratör grupları
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings- Part 5: Selection and erection of electrical equipment- Chapter 55: Other equipment- Section 551: Low voltage generating sets
Kapsam : Bu standard, binalarda elektrik tesisatında kullanılan alçak gerilim jeneratör gruplarının seçilmesi ve montajını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers selection and erections of low voltage generating sets used in electrical installations of buildings.
Yerine Geçen : TS HD 384.5.551 S1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : IEC 60364-5-551 S1:1994
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364-5-551 S1:1994--; DIN VDE 0100-551:1997 EQV--; HD 384-5.551:1991 EQV--; IEC 60364-5-551 S1:1994--
Tercüme Edildiği STD : IEC 60364-5-551 S1:1994
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Atıf Yapılan STD : TS IEC 60364-5-551 :2001 (IEC 60364-4.441 (TS IEC 60364-4-41), IEC 60364-4-46 (TS HD 384-4.46), IEC 60364-5-54 (TS 10025));;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-