Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1503-1      
Kabul Tarihi : 17.04.2003
İptal Tarihi : 2.03.2022
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Vanalar-Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler-Bölüm 1: Avrupa standardlarında belirtilen çelikler
Başlık (İng) : Valves- Materials for bodies bonnet and covers- Part 1: Steels specified in European Standards
Kapsam : Bu standard, basınca maruz kalan vana gövdeleri, mahfazaları ve kapakları için Avrupa standardlarında verilen çeliklerin listesini kapsar.
Kapsam (İng) : This European standard lists steels for pressure containing valve bodies, bonnets and covers which are given in European standards
Yararlanılan Kaynak : EN 1503-1:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 1503-1-EQV; EN 1503-1--; NF E29-303-1--; BS EN 1503-1--; DIN EN 1503-1--
Tercüme Edildiği STD : EN 1503-1
ICS Kodu : 23.060.01 Valfler-Genel; 77.140.30 Basınç amaçlı çelikler
Atıf Yapılan STD : TS 2162 EN 10025 :1996;  TS EN 10027-2 :2001;  TS EN 10028-2 :1998;  TS EN 10028-3 :1998;  TS EN 10028-4 :1998;  TS EN 10028-7 :2003;  TS EN 10213-2 :1998;  TS EN 10213-3 :1998;  TS EN 10213-4 :1998;  TS EN 10222-2 :2002;  TS EN 10222-3 :1999;  TS EN 10222-4 :1999;  TS EN 10222-5 :2001;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-