Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 12047      
Kabul Tarihi : 26.09.2013
İptal Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : TK39: Mekanik ve Elektromekanik Yetkili Servisleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yetkili servisler - Motorlu araçlar için - Kurallar
Başlık (İng) : Competent services - For motor vehicles - Rules
Kapsam : Bu standard, mootrlu kara taşıt araçlarının periyodik bakım, teşhis (diyagnostik), motor, vites kurusu, aktarma organları, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemler (aksesuarlar), ilave sistemler (tadilatlar9, gövde (kaporta ve boya) gibi konularda satış öncesi ve sonrasında verilmesi gerekli hizmetleri, ana firma ile yapılacak sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde yerine getirecek servislerin işletmecilik, çalışma şartları, çalışanların özellikleri, bulundurulması gerekli teknik donanım, yapısal özellikleri ve gruplandırmasını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes, rules for management, working conditions, personnel, technical equipment, gruping and structural properties of competent services around the rules mentioned in the contract with the main firm of motor vehicles (land) periodic control, diagnosis, motor, shift box, transfer organs, suspention system, electric and electronic sistems, asistant systems (accessory), additional systems (changes), trunk (body, paint) services before and after sale
Yerini Aldığı : TS 12047 :2003;  
Yerine Geçen : TS 12047 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : - 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, - Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, - Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, - Araçların İmal Tadil ve Montajları Hakkında Yönetmelik (AİTM), - Bu standardın uygulanması ile ilgili belgelendirme faaliyetlerini yürüten TSE Bölge Müdürlüklerinden ulaşan bilgilerin ve ilgili mevzuatla getirilen yeni durumların değerlendirilmesi, ile hazırlanmıştır.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :2005;  TS EN 806-1 :2009;  TS EN 81-1+A3 :2011;  TS 3419 :2002;  TS 3420 :1979;  TS 4156 :1995;  TS 4019 :1991;  TS EN 12574-3 :2007;  TS HD 60364-5-54 :2012;  TS HD 60364-4-41 :2008;  TS EN ISO/IEC 17025 :2012;  TS 12361 :2002;  TS 12369 :1997;  TS 12373 :1998;  TS 12380 :1998;  TS 12494 :1998;  TS 12518 :1998;  TS 12571 :1999;  TS 12572 :1999;  TS 12590 :1999;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 18
Fiyatı : 56,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-