Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2001/95/EC)
TS No : TS EN 60950-1      
Tercüme Tarihi : 24.04.2008
Kabul Tarihi : 6.12.2007
İptal Tarihi : 19.03.2018
Hazırlık Grubu : Elektronik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar
Başlık (İng) : Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Kapsam : Bu standard, BEYAN GERİLİMİ 600 V’u aşmayan, elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanır. Bu standard, ayrıca; - Güç kaynağına bakılmaksızın TELEKOMÜNİKASYON altyapı cihazı ve telekomünikasyon terminal cihazı olarak kullanımı için tasarımlanmış, - Güç kaynağına bakılmaksızın doğrudan bir KABLO DAĞITIM SİSTEMİne bağlanan ya da bir altyapı cihazı olarak kullanılması amaçlanan ve bu şekilde tasarımlanmış, - Bir haberleşme iletişim ortamı olarak bir AA ŞEBEKE kullanacak şekilde tasarımlanmış (Madde 6 Not 4 ve Madde 7.1 Not 4’e bakılmalıdır), bilgi teknolojisi cihazlarına da uygulanır. Bu standard, bilgi teknolojisi cihazlarıyla birlikte kullanımı amaçlanan bileşen ve alt sistemlere de uygulanabilir. Bileşen ve alt sistem ile birlikte kullanılan bilgi teknolojisi cihazının tamamının bu standarda uygun olması koşuluyla bileşen ve alt sistemlerin bu standard kurallarının tamamına uygun olması beklenmez.
Kapsam (İng) : This standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a rated voltage not exceeding 600 V. This standard, regardless of the source of power, is also applicable to such information technology equipment designed for use as telecommunication terminal equipment and telecommunication network infrastructure equipment or, designed and intended to be connected directly to, or used as infrastructure equipment in, a cable distribution system or, designed to use the AC mains supply as a communication transmission medium.
Yerini Aldığı : TS EN 60950-1 :2004;  TS EN 60950-1 :2007;  
Yerine Geçen : TS EN 62368-1 :2014;  
Tadil Eden : TS EN 60950-1/A1 :2012;  TS EN 60950-1/A12 :2011;  TS EN 60950-1/A11 :2010;  TS EN 60950-1/A12 :2011;  TS EN 60950-1/AC :2012;  TS EN 60950-1/A11 :2010;  TS EN 60950-1/A2 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60950-1:2006
Uluslararası Karşılıklar : EN 60950-1 --
ICS Kodu : 35.020 Enformasyon Teknolojisi (Genel) ; 35.260 Büro Makinaları *Sargı ve ambalaj ekipmanları, bkz.
Atıf Yapılan STD : : (IEC 60065);;   : (IEC 60065 AMD 1);;   : (IEC 60068-2-78);;   : (IEC 60073);;   : (IEC/TR 60083);;   : (IEC 60085);;   : (IEC 60112);;   : (IEC 60216-4-1);;   : (IEC 60227-1);;   : (IEC 60227-1 AMD 1);;   : (IEC 60227-1 AMD 2);;   : (IEC 60227-1 Edition 2.2);;   : (IEC 60227-2);;   : (IEC 60227-2 Corrigendum 1);;   : (IEC 60227-2 AMD 1);;   : (EC 60227-2 Edition 2.1);;   : (IEC 60227-3);;   : (IEC 60227-3 AMD 1);;   : (IEC 60227-3 Edition 2.1);;   : (IEC 60227-4);;   : (IEC 60227-4 AMD 1);;   : (IEC 60227-4 Edition 2.1);;   : (IEC 60227-5);;   : (IEC 60227-5 AMD 1);;   : (IEC 60227-5 AMD 2);;   : (IEC 60227-5 Edition 2.1);;   : (IEC 60227-5 Edition 2.2);;   : (IEC 60227-6);;   : (IEC 60227-7);;   : (IEC 60227-7 AMD 1);;   : (IEC 60227-7 edition 1.1);;   : (IEC 60245-1);;   : (IEC 60245-2);;   : (IEC 60245-2 AMD 1);;   : (IEC 60245-2 Edition 2.2);;   : (IEC 60245-2 amd.2);;   : (IEC 60245-3);;   : (IEC 60245-3 amd.1);;   : (IEC 60245-4);;   : (IEC 60245-4 amd.1);;   : (IEC 60245-4 amd.2);;   : (IEC 60245-4 Edition 2.2);;   : (IEC 60245-5);;   : (EC 60245-5 AMD 1);;   : (IEC 60245-6);;   : (IEC 60245-6 AMD 1);;   : (IEC 60245-6 AMD 2);;   : (IEC 60245-7);;   : (IEC 60245-7 AMD 1);;   : (IEC 60245- 8);;   : (IEC 60245- 8 amd.1);;   : (IEC 60245-8 Edition 1.1);;   : (IEC 60309-1);;   : (IEC 60309-1 AMD 1);;   : (IEC 60309-1 Edition 4.1);;   : (IEC 60309-2);;   : (IEC 60309-2 AMD 1);;   : (IEC 60309-2 Edition 4.1);;   : (IEC 60317 AMD 1);;   : (IEC 60317 AMD 2);;   : (IEC 60317-0-1 AMD 1);;   : (IEC 60317-0-1 AMD 2);;   : (IEC 60317-0-1 Edition 2.1);;   : (IEC 60317-0-1 Edition 2.2);;   : (IEC 60317-0-2);;   : (IEC 60317-0-2 Corrigendum 1);;   : (IEC 60317- 0-2 AMD 1);;   : (IEC 60317- 0-2 AMD 2);;   : (IEC 60317-0-2 Edition 2.2);;   : (IEC 60317-0-3 (1997-11));;   : (IEC 60317-0-3 AMD 1);;   : (IEC 60317-0-3 AMD 2);;   : (IEC 60317-0-3 Edition 2.2);;   : (IEC 60317- 0-4 (1997-11));;   : (IEC 60317-0-4 AMD 1);;   : (IEC 60317-0-4 AMD 2);;   : (IEC 60317-0-4 Edition 2.1);;   : (IEC 60317-0-4 Edition 2.2);;   : (IEC 60317-0-5);;   : (IEC 60317-0-5 Edition 1.2);;   : (IEC 60317-0-5 AMD 1);;   : (IEC 60317-0-5 AMD 2);;   : (IEC 60317-0-6);;   : (IEC 60317-1);;   : (IEC 60317-1 Edition 3.2);;   : (IEC 60317-1 AMD 1);;   : (IEC 60317-2 AMD 2);;   : (IEC 60317-2);;   : (IEC 60317-2 Edition 3.2);;   : (IEC 60317-3);;   : (IEC 60317-4);;   : (IEC 60317-4 AMD 2);;   : (IEC 60317-4 Edition 3.2);;   : (IEC 60317-7);;   : (IEC 60317-7 AMD 1);;   : (IEC 60317-7 Edition 3.2);;   : (IEC 60317-8);;   : (IEC 60317-8 amd.1);;   : (IEC 60317-8 Edition 3.2);;   : (IEC 60317-11);;   : (IEC 60317-11 AMD 1);;   : (IEC 60317-11 Edition 3.1);;   : (IEC 60317-12 (1990-10));;   : (IEC 60317-12 AMD 1);;   : (IEC 60317-12 AMD 2);;   : (IEC 60317-13);;   : (IEC 60317-12 AMD 2);;   : (IEC 60317-13 AMD 1);;   : (IEC 60317-13 Edition 2.2);;   : (IEC 60317-15);;   : (IEC 60317-16);;   : (IEC 60317-17);;   : (IEC 60317-17 AMD 2);;   : (IEC 60317-18);;   : (IEC 60317-19);;   : (IEC 60317-19 AMD 2);;   : (IEC 60317-19 Edition 2.2);;   : (IEC 60317-20);;   : (IEC 60317-20 AMD 2);;   : (IEC 60317-20 Edition 2.2);;   : (IEC 60317-21);;   : (IEC 60317-21 AMD 2);;   : (IEC 60317-21 Edition 2.2);;   : (IEC 60317-22);;   : (IEC 60317- 23);;   : (IEC 60317-23 AMD 2);;   : (IEC 60317-23 edition 2.2);;   : (IEC 60317-25);;   : (IEC 60317-25 AMD 1);;   : (IEC 60317-25 Edition 2.2);;   : (IEC 60317-26);;   : (IEC 60317-27);;   : (IEC 60317-27 Corrigendum 1);;   : (IEC 60317-27 AMD 1);;   : (IEC 60317-27 AMD 1 Corrigendum 1);;   : (IEC 60317-28);;   : (IEC 60317-29);;   : (IEC 60317-30);;   : (IEC 60317-30 AMD 2);;   : (IEC 60317-31);;   : (IEC 60317-31 amd.1);;   : (IEC 60317-31 amd.2);;   : (IEC 60317-31 Edition 1.1);;   : (IEC 60317-32);;   : (IEC 60317-32 AMD 1);;   : (IEC 60317-32 AMD 2);;   : (IEC 60317-32 Edition 1.1);;   : (IEC 60317-33);;   : (IEC 60317-33 AMD 1);;   : (IEC 60317-33 AMD 2);;   : (IEC 60317-33 Edition 1.1);;   : (IEC 60317-34);;   : (IEC 60317-35);;   : (IEC 60317-35 AMD 2);;   : (IEC 60317-35 Edition 1.2);;   : (IEC 60317-36);;   : (IEC 60317-36 AMD 2);;   : (IEC 60317-36 Edition 1.2);;   : (IEC 60317- 37);;   : (IEC 60317-37 AMD 2);;   : (IEC 60317-37 Edition 1.2);;   : (IEC 60317-38);;   : (IEC 60317-38 AMD 2);;   : (IEC 60317-38Edition 1.2);;   : (IEC 60317-39);;   : (IEC 60317-39 AMD 1);;   : (IEC 60317-39 AMD 2);;   : (IEC 60317-40);;   : (IEC 60317-40 AMD 2);;   : (IEC 60317-40 AMD 1);;   : (IEC 60317-42);;   : (IEC 60317-43);;   : (IEC 60317-44);;   : (IEC 60317-46);;   : (IEC 60317-47);;   : (IEC 60317-49);;   : (IEC 60317-50);;   : (IEC 60317-51);;   : (IEC 60317-52);;   : (IEC 60317-53);;   : (IEC 60317-54);;   : (IEC 60320-1);;   : (IEC 60320-2-1);;   : (IEC 60320-2-2);;   : (IEC 60320-2-3);;   : (IEC 60320-2-3 amd.1);;   : (IEC 60320-2-3 Edition 1.1);;   : (IEC 60320-2-4);;   : (IEC 60364-1);;   : (IEC 60384-14);;   : (IEC 60384-14 AMD 1);;   : (IEC 60695-2- 20);;   : (IEC 60695-2-11);;   : (IEC 60695-10-2);;   : (IEC 60695-11-3);;   : (IEC 60695-11-4);;   : (IEC 60695-11-10);;   : (IEC 60695-11-20);;   : (IEC 60730-1);;   : (IEC 60730-1 AMD 1);;   : (IEC 60745-5-5);;   : (IEC 60825-1);;   : (IEC/TR 60825-9);;   : (IEC 60825-12);;   : (IEC 60851-3);;   : (IEC 60851-3 AMD 1);;   : (IEC 60851-5);;   : (IEC 60851-5 AMD 1);;   : (IEC 60851-5 AMD 2);;   : (IEC 60885- 1);;   : (IEC 60906-1);;   : (IEC 60906-2);;   : (IEC 60947-1);;   : (IEC 60990);;   : (IEC 61051-2);;   : (IEC 61058-1);;   : (ISO 178);;   : (ISO 179-1);;   : (ISO 179-1 AMD 1);;   : (ISO 179-2);;   : (ISO 179-2);;   : (ISO 180);;   : (ISO 261);;   : (ISO 527-1);;   : (ISO 527-1 Technical Corrigendum 1);;   : (ISO 527-1 AMD 1);;   : (ISO 527-2);;   : (ISO 527-3);;   : (ISO 527-3 Technical Corrigendum 1);;   : (ISO 527-3 Technical Corrigendum 2);;   : (ISO 527-4);;   : (ISO 527-5);;   : (ISO 4892-1);;   : (ISO 4892-2);;   : (ISO 4892-4);;   : (ISO 7000);;   : (ISO 8256);;   : (ISO 9772);;   : (ISO 9773);;   : (ITU-T K.44);;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 326
Fiyatı : 366,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-