Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60909-0      
Kabul Tarihi : 30.03.2006
İptal Tarihi : 9.12.2016
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Üç fazlı a.a. sistemlerde kısa devre akımları - bölüm 0: Akımların hesaplanması
Başlık (İng) : Short-circuit currents in three-phase a.c. systems -- Part 0: Calculation of currents
Kapsam : Bu standard, 50 Hz veya 60 Hz anma frekansında çalışan: -Üç fazlı a.a. alçak gerilim sistemlerindeki, -Üç fazlı a.a. yüksek gerilim sistemlerindeki kısa devre akımlarının hesaplanmasını kapsar.
Kapsam (İng) : Applicable to the calculation of short-circuit currents: - in low-voltage three-phase a.c. systems - in high-voltage three-phase a.c. systems operating at a nominal frequency of 50 Hz or 60 Hz.
Yerine Geçen : TS EN 60909-0 :2016;  
Tadil Eden : TS EN 60909-0/T1 :2008;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60909-0:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 60909-0-EQV; DIN EN 60909-0-EQV; BS EN 60909-0-EQV; NF C10-120-EQV; IEC 60909-0:2001+Corr-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60909-0
ICS Kodu : 17.220.01 Elektrik, Manyetizma, Genel Kavramlar *Elektromanyetizma dahil; 29.240.20 Güç İletim ve Dağıtım Hatları
Atıf Yapılan STD : : (IEC 60050-195);;  TS EN 62271-100 :2004 (IEC 60056);;  TS 855 EN 60071-1 :2002;   : (IEC/TR 60909-1);;   : (IEC/TR3 60909-2);;   : (IEC TR 60909-4);;  TS IEC 60986 :2001;  TS 83 HD 472 :2005 ((IEC 60038));;  TS 4550 :1985 ((IEC 60050 (131)));;  TS 4549 :1986 ((IEC 60050 (151)));;  TS HD 581 S1 :2000 ((IEC 60781));;  TS EN 60865-1 :1996;  TS EN 60909-3 :2004;  TS 9636 :1991 ((IEC 60949));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 57
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-