Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 8488 ISO 12020:1998/T1 (Numara tadili, TS 8488 EN ISO 12020)      
Kabul Tarihi : 31.03.2005
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Alüminyum tayini-Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar
Başlık (İng) : Water quality - Determination of aluminium - Atomic absorption spectrometric methods (ISO 12020:1997)
Kapsam : TS 8488 ISO 12020 standardı, TS 8488 ISO 12020 T1 ile tadil edilerek, numarası TS 8488 EN ISO 12020 olarak değiştirilmiştir.
Kapsam (İng) : TS 8488 ISO 12020 is amended by TS 8488 ISO 12020 T1 and document identifier is changed as TS 8488 EN ISO 12020.
Tadil Edilen : TS 8488 EN ISO 12020 (Eski no: TS 8488 ISO 12020) :1998;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 12020:2000
ICS Kodu : 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-