Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 54-4      
Kabul Tarihi : 16.04.1998
İptal Tarihi : 19.06.2007
Hazırlık Grubu : Makina İhtisas Grubu
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları
Başlık (İng) : Components of automatic fire detection system part 4-Power supply equipment
Türü : Özellik
Kapsam : Bu standard binalarda tesis edilen yangın algılama ve yangın alarm sistemlerine ait güç kaynakları için özellikleri, deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements methods of test and performance Criteria for power supply equipment of fire detection and fire alarm systems installed in buildings.
Yerine Geçen : TS EN 54-4 :2007;  
Tadil Eden : TS EN 54-4/AC :2005;  TS EN 54-4 /tst T1 :;  
Yararlanılan Kaynak : EN 54-4:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 54-4: 1997--; DIN EN 54-4: 1997 EQV--; EN 54-4: 1997--
Tercüme Edildiği STD : EN 54-4: 1997
ICS Kodu : 13.320 Alarm ve Uyarı Sistemleri ; 13.220.20 Yangından Korunma
Atıf Yapılan STD : TS EN 54-4 :1998 (EN 54-1*EN 54-2*ENV 50142*IEC 68-1*IEC 68-2*IEC 68-2*IEC 68-2-1*IEC 68-2-3*IEC 68-2-6*IEC 68-2-47*IEC 529*IEC 721-3*IEC 721-3-3*IEC 801-2*IEC 801-3*IEC 801-4*IEC 817*IEC 950);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 45,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-