Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 11203      
Kabul Tarihi : 29.03.2011
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Akustik - Makina ve donanım tarafından yayılan gürültü - bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyesinin ses güç seviyesinden tayini
Başlık (İng) : Acoustics-Noise emitted by machinery and equipment-Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level
Kapsam : Bu standard, bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumların yakınında makine ve donanımın emisyon ses basınç seviyelerini, ses güç seviyesinden hesaplayarak tayin etmek için iki yöntemi kapsar. Bu tayinin asıl amacı, tanımlı çevre koşulları ve standartlaştırılmış montaj ve çalışma koşulları altında verilen bir makine veya donanım grubunun farklı birimlerinin performanslarının karşılaştırılmasını müsaade etmek içindir. Elde edilen veriler, ISO 4871’de belirtildiği gibi emisyon ses basınç seviyelerinin beyanı ve doğrulanması için de kullanılabilir.
Kapsam (İng) : This International Standard specifies two methods for determining the emission sound pressure levels of machinery and equipment, at a work station and at other specified positions nearby, by calculation from the sound power level. The principal purpose of this determination is to permit comparison of the performance of different units of a given family of machinery or equipment, under defined environmental conditions and standardized mounting and operating conditions. The data obtained may also be used for the declaration and verification of emission sound pressure levels as specified in IS0 4871.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 11203 :2002;  
Tadil Eden : TS EN ISO 11203/A1 :2020;  TS EN ISO 11203/A1 :2020;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 11203:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 11203-EQV; ISO 11203-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 11203
ICS Kodu : 17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü
Atıf Yapılan STD : TS 2673 :1977;  TS 2710 EN ISO 3741 :2005;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-