Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60079-14      
Tercüme Tarihi : 29.09.2021
Kabul Tarihi : 29.04.2014
Hazırlık Grubu : TK-03: Elektrik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Patlayıcı ortamlar - Bölüm 14: Elektrik tesisatlarının tasarımı, seçimi ve yapılışı (EN 60079-14:2014)
Başlık (İng) : Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection
Kapsam : Bu standard, patlayıcı ortamlarda bulunan veya bu ortamlarla ilişki içerisinde olan elektrik tesisatlarının tasarımı, seçimi, monte edilmesi ve ön değerlendirmesi ile ilgili gereklilikleri kapsar. Örnek olarak suyun girişine, korozyona dayanıklılığa karşı koruma gibi teçhizatın diğer çevre şartlarını karşılamasının gerekli olduğu durumda ilave koruma metotları gerekli olabilir. Bu standardın gereklilikleri, yalnızca IEC 60079-0 Standardında belirtilen normal ortam şartları altında teçhizatın kullanılması durumunda geçerlidir. Diğer şartlar için ilave ön tedbirler gerekli olabilir ve bu şartlar için teçhizat onaylanmalıdır. Örneğin, en kolay yanabilir malzemeler ve normal olarak yanmayan olarak kabul edilen malzemeler zenginleştirilmiş oksijen şartları altında kuvvetli bir şekilde yanabilir. NOT 1 IEC 60079-0’da belirtilen normal ortam şartları, teçhizatın çalışma kapsamı ile değil, ortamın patlama karakteristikleri ile ilişkilidir; başka bir deyişle: • Sıcaklık: –20 °C ila 60 °C; • Basınç: 80 kPa (0,8 bar) ila 110 kPa (1,1 bar); ve • normal oksijen içeriğine sahip hava, tipik olarak 21 % v/v. Bu gereklilikler, tehlikeli olmayan alanlardaki tesisler için gerekliliklere ilave olarak verilmiştir. NOT 2 1 000 V AA veya 1 500 V DA’a dek olan gerilimler için Bu standardın gereklilikleri IEC 60364 standard serisinde yer alan tesis gerekliliklerini temel alır; ancak diğer ilgili gereklilikler de geçerli olabilir. Bu standard, sabit, taşınabilir, nakledilebilir ve kişisel teçhizat dahil olmak üzere bütün elektrikli teçhizat ve kalıcı veya geçici tesisler için geçerlidir. Bu standard aşağıdakiler için geçerli değildir: ? grizu tehlikesi bulunan maden ocaklarındaki elektrik tesisatı; NOT 3 Bu standard grizudan başka patlayıcı gaz ortamların meydana gelebildiği maden ocaklarındaki elektrik tesisatları ve maden ocaklarının yüzeydeki tesislerinde bulunan elektrik tesisatları için geçerli olabilir. ? doğal olarak patlayıcı durumlar ve patlayıcılardan ve kendiliğinden tutuşan maddelerden olan tozlar (Örneğin patlayıcı imalâtı ve işlemi gibi); ? tıbbi amaçlarla kullanılan odalar; ? tehlikenin yanabilir sis sebebiyle gerçekleştiği ortamlardaki elektrik tesisatları. NOT 4 Melez toz veya uçuşan tanelerin karışımları ve yanabilir gaz veya buhar sebebiyle gerçekleşebilecek tehlikeler için gereklilikler üzerine ilave kılavuz, Ek M.’de belirtilmiştir. Bu standartta, genellikle düşük patlama sınır düzeyinden çok daha düşük konsantrasyonlardaki yanabilir gazlar, sıvılar ve tozlar ile ilişkili zehirleyici riskler dikkate alınmamıştır. Personelin yanabilir malzemelerin olası zehirli konsantrasyonlarına maruz kalabileceği yerlerde, uygun tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler bu Standardın kapsamı dışındadır.
Kapsam (İng) : This part of the IEC 60079 series contains the specific requirements for the design, selection, erection and initial inspection of electrical installations in, or associated with, explosive atmospheres. Where the equipment is required to meet other environmental conditions, for example, protection against ingress of water and resistance to corrosion, additional protection requirements may be necessary. The requirements of this standard apply only to the use of equipment under standard atmospheric conditions as defined in IEC 60079-0. For other conditions, additional precautions may be necessary, and the equipment should be certified for these other conditions. For example, most flammable materials and many materials which are normally regarded as non-flammable might burn vigorously under conditions of oxygen enrichment. NOTE 1 The standard atmospheric conditions defined in IEC 60079-0 relate to the explosion characteristics of the atmosphere and not the operating range of the equipment i.e. • Temperature: –20 °C to 60 °C; • Pressure: 80 kPa (0,8 bar) to 110 kPa (1,1 bar); and • air with normal oxygen content, typically 21 % v/v. These requirements are in addition to the requirements for installations in non-hazardous areas. NOTE 2 For voltages up to 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. requirements of this standard are based on installation requirements in the IEC 60364 series, but other relevant national requirements can apply. This standard applies to all electrical equipment including fixed, portable, transportable and personal, and installations, permanent or temporary. This standard does not apply to – electrical installations in mines susceptible to firedamp; NOTE 3 This standard can apply to electrical installations in mines where explosive gas atmospheres other than firedamp can be formed and to electrical installations in the surface installation of mines. – inherently explosive situations and dust from explosives or pyrophoric substances (for example explosives manufacturing and processing); – rooms used for medical purposes; – electrical installations in areas where the hazard is due to flammable mist. NOTE 4 Additional guidance on the requirements for hazards due to hybrid mixtures of dust or flyings and flammable gas or vapour is provided in Annex M. No account is taken in this Standard of the toxic risks that are associated with flammable gases, liquids and dusts in concentrations that are usually very much less than the lower explosive limit. In locations where personnel may be exposed to potentially toxic concentrations of flammable material, appropriate precautions should be taken. Such precautions are outside the scope of this Standard.
Yerini Aldığı : TS EN 60079-14 :2010;  
Tadil Eden : TS EN 60079-14/AC :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60079-14:2014
Uluslararası Karşılıklar : EN 60079-14-EQV; IEC 60079-14-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60079-14
ICS Kodu : 29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları
Atıf Yapılan STD : TS EN 60034-1+Cor :2011;  TS EN 60060-1 :2013;  TS EN 60079-1 :2014;  TS EN IEC 60079-0 :2018;  TS EN 60079-6 :2016;  TS EN 60079-7 :2015;  TS EN IEC 60079-10-1 :2021;  TS EN 60079-10-2 :2015;  TS EN 60079-11 :2012;  TS EN 60079-13 :2019;  TS EN IEC 60079-15 :2019;  TSE IEC/TR 60079-16 :1998;  TS EN 60079-18 :2015;  TS EN IEC 60079-19 :2020;  TS EN 60079-26 :2015;  TS EN 60079-28 :2015;  TS EN 60079-29-1 :2017;  TS EN 60079-29-4 :2011;  TS EN 60079-30-1 :2017;  TS EN 60243-1 :2016;  TS EN 60332-1-2 :2005;  TS HD 60364-1 :2009;  TS HD 60364-4-41 :2018;  TS EN 60950-1 :2004;  TS EN 60950-1/A2 :;  TS EN 61010-1 :2011;  TS EN 61285 :2015;  TS EN 61558-2-6 :2010;  TS EN 62305-3 :2011;  IEC 60079-17:2023 :;  EN 60079-0:2012 :;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 153
Fiyatı : 565,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-