Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 3740      
Kabul Tarihi : 5.04.1999
İptal Tarihi : 21.12.2006
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Temel standardların kullanımı ve gürültü deney kotlarının hazırlanması için kılavuz
Başlık (İng) : Acoustics-Determination Of Sound Power Levels Of Noise Sources-Guidelines For The Use Of Basic Standards And For The Preparation Of Noise Test Cades
Kapsam : Bu standard, Donanım ve makineler tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi için millerler arası temel standardların temelini oluşturma prensiplerinin özet açıklamalarını, temel standardların seçilmesini ve özel tip donanım ve makineler için tesis etme ve çalışma şartlarıyla ilgili talimatlarla, milletlerarası temel standardlara ek bilgiler sağlanmasını kapsar
Kapsam (İng) : This standard, specifies brief explanations of the principles underlying the set of basic international standards for measuring the noise emitted by machines and equipment, assistance in the selection of the appropriate basic international standard, general information on supplementing the basic international standard with instructions concerning the installation and and operating conditions for t
Yerine Geçen : TS EN ISO 3740 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 3740:1980
Uluslararası Karşılıklar : ISO 3740: 1980--; ISO 3740: 1980--
Tercüme Edildiği STD : ISO 3740: 1980
ICS Kodu : 17.140.01 Akustik Ölçümleri ve Gürültünün Azaltılması (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS ISO 3740 :1999 (TS 2673 (ISO 2204)*TS 2710 EN 23741*TS 2709 EN 23742*TS EN ISO 3743*TS EN ISO 3744*TS 8958 EN ISO 3746*TS 6025 (IEC 263));;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 50,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-