Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60947-5-1/AC      
Tercüme Tarihi : 2.02.2022
Kabul Tarihi : 9.11.2020
Hazırlık Grubu : TK-03: Elektrik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri- bölüm 5-1: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik devre kontrol cihazları
Başlık (İng) : Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices
Kapsam : IEC 60947-5-1:2016, Uluslararası Standart ve Redline sürümünü içeren IEC 60947-5-1:2016 RLV olarak mevcuttur ve önceki sürüme kıyasla teknik içerikteki tüm değişiklikleri gösterir. IEC 60947-5-1:2016, şalt ve kontrol tertibatının kontrolü, sinyalizasyonu, kilitlenmesi vb. için amaçlanan kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları için geçerlidir. Anma gerilimi 1 000 V a.c'yi aşmayan kontrol devresi cihazlarına uygulanır. (1000 Hz'i aşmayan bir frekansta) veya 600 V d.c. Bu dördüncü baskı, 2003'te yayınlanan üçüncü baskıyı ve 1:2009'daki Değişiklik'i iptal eder ve onun yerine geçer. Bu basım teknik bir revizyon teşkil etmektedir. Bu baskı, önceki baskıya göre aşağıdaki önemli teknik değişiklikleri içerir: a) normatif referansların güncellenmesi; b) 7.1'deki alt bentlerin güncellenmesi ve yeniden yapılandırılması; c) malzeme gereksinimlerinin ve testin eklenmesi; d) EMC gereksinimlerinin güncellemesi; e) gereksinimlerin açıklığa kavuşturulması ve 8.2'nin güncellenmesi; f) vidasız tip kenetleme üniteleri için gereksinimlerin eklenmesi; g) mevcut Tablo 4 ve 5'in güncellemesi; h) yeni Tablo 6, 7, 8 ve 9'un eklenmesi; i) yeni bir Şekil 10'un eklenmesi; j) yeni bir Ek N'nin eklenmesi. Bu yayın, IEC 60947-1:2007 ile birlikte okunmalıdır.
Kapsam (İng) : IEC 60947-5-1:2016 is available as IEC 60947-5-1:2016 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 60947-5-1:2016 applies to control circuit devices and switching elements intended for controlling, signalling, interlocking, etc., of switchgear and controlgear. It applies to control circuit devices having a rated voltage not exceeding 1 000 V a.c. (at a frequency not exceeding 1 000 Hz) or 600 V d.c. This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2003 and its Amendment 1:2009. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) update of normative references; b) update and restructuration of subclauses in 7.1; c) addition of material requirements and test; d) udpate of EMC requirements; e) clarification of requirements and update of 8.2; f) addition of requirements for screwless-type clamping units; g) udpate of existing Tables 4 and 5; h) addition of new Tables 6, 7, 8 and 9; i) addition of a new Figure 10 ; j) addition of a new Annex N. This publication is to be read in conjunction with IEC 60947-1:2007.
Tadil Edilen : TS EN 60947-5-1 :2018;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Uluslararası Karşılıklar : EN 60947-5-1:2017/AC-EQV; EN 60947-5-1:2017/AC-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60947-5-1:2017/AC; EN 60947-5-1:2017/AC
ICS Kodu : 29.130.20 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri ; 29.120.40 Anahtarlar
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 6
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-