Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.7.706 S1      
Kabul Tarihi : 25.03.2002
İptal Tarihi : 27.03.2007
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 7: Özel tesisat veya mahaller için kurallar - Kısım 706 : Dar iletken mahaller
Başlık (İng) : Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 706: Restrictive counducting locations (IEC 60364-7-706:1983, modified)
Kapsam : Bu standard sınırlayıcı iletken mahallerdeki tesisatı ve bu mahallerin içindeki cihazların beslenmesini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers installations for restrictive conducting locations and the supply to aparatus with in these locations.
Yerine Geçen : TS HD 60364-7-706 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384.7.706 S1
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364-7-706: 1983-EQV; DIN VDE O100-706-NEQ; HD 384.7.706 S1--; HD 384.7.706 S1-EQV
Tercüme Edildiği STD : HD 384.7.706 S1
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 5
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-