Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60317-47      
Kabul Tarihi : 8.04.1999
İptal Tarihi : 29.04.2014
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri-Özellikler bölüm 47:Aromatik poliimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 240 sınıfı
Başlık (İng) : Specifications for particular types of winding wires part 47:Aromatic polyimide enamelled rectan gular copper wire, class 240
Kapsam : Bu standard, aromatik poliimid reçine esaslı tek kat emay kaplı dikdörtgen kesitli 240 sınıfı bakır sargı telinin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the requirements of enamelled rectangular copper winding wire of class 240 with a sole coating of aromatic polyimide resin.
Yerine Geçen : TS EN 60317-47 :2014;  TS EN 60317-47 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60317-47:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 60317-47:1997--; IEC 60317-47:1997 EQV--; BS EN 60317-47:1997 EQV--; DIN EN 60317-47:1997 EQV--; EN 60317-47:1997--
Tercüme Edildiği STD : EN 60317-47:1997
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Atıf Yapılan STD : TS EN 60317-47 :1999 (IEC 60317-0-2:1997 (TS EN 60317-0-2));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-