Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 60364-5-534      
Kabul Tarihi : 29.04.2010
İptal Tarihi : 24.03.2016
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5 - 53: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Ayırma, anahtarlama ve kontrol - Kısım 534:Aşırı gerilimlere karşı koruma düzenleri
Başlık (İng) : Low-voltage electrical installations – Part 5 -53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control-Clause 534: Devices for protection against overvoltages
Kapsam : Bu standard HD 60364-443, EN 60664-1, EN 62305-4 ve CLC/TS 61643-12’de açıklanan durumlarda bir yalıtım koordinasyonu elde etmek için gerilim sınırlamasının uygulanması için olan şartları kapsar
Kapsam (İng) : This standard contains provisions for the application of voltage limitation to obtain an insulation coordination in the cases described in HD 60364-4-443, EN 60664-1, EN 62305-4 and CLC/TS 61643-12.
Yerine Geçen : TS HD 60364-5-534 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : HD 60364-5-534:2008
Uluslararası Karşılıklar : HD  60364-5-534-EQV; DIN VDE 0100-534-EQV; IEC 60364-5-53 AMD 1-EQV
Tercüme Edildiği STD : HD  60364-5-534
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS HD 60364-4-41 :2008 (IEC 60364-4-41 (mod));;  TS HD 60364-4-443 :2006 (IEC 60364-4-44);;  TS HD 60364-6 :2007 (IEC 60364-6 (mod));;  TS EN 60664-1 :2010 (IEC 60664-1);;  TS EN 62305-4 :2007 (IEC 62305-4);;  TS EN 61643-11 :2002 (IEC 61643-11 (mod));;  TSE CLC/TS 61643-12 :2010 (IEC 61643-12 (mod));;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-