Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 571-1      
Kabul Tarihi : 11.07.1995
İptal Tarihi : 5.02.2002
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Tahribatsız muayene-Penetrant muayenesi kısım 1: Genel kurallar
Başlık (İng) : Non destructive testing-Penetrant testing-Part 1: General principles
Kapsam : Bu standard muayene edilecek malzemenin yüzeyine açılan çatlaklar, katlanmalar, tabakalaşmalar, gözenekler ve ergitme eksikliği gibi süreksizlikleri tespit etmek için kullanılan penetrant muayene metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard defines a method of penetrant testing used to detect discontinuties eg. crects, leps, faids, porosity and lack of fusion which are open the surface of the material tabe tested.
Yerine Geçen : TS EN 571-1 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : prEN 571-1:1994
Uluslararası Karşılıklar : prEN 571-1 (1994), 87/404/EEC--; prEN 571-1:1994--
Tercüme Edildiği STD : prEN 571-1:1994
ICS Kodu : 77.040.20 Metallerin Tahribatsız Muayenesi
Atıf Yapılan STD : TS EN 571-1 :1995 (TS 7677*EN 473*TS-EN 1330-6*Pr En 571-2*pr EN 571-3*TS-EN 956);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-