Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12266-2      
Kabul Tarihi : 19.03.2009
İptal Tarihi : 5.06.2012
Hazırlık Grubu : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Endüstriyel vanalar - Deneyler - Bölüm 2: Deneyler, deney işlemleri ve kabul kriterleri - Tamamlayıcı gerekler
Başlık (İng) : Industrial valves - Testing of valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria; Supplementary requirements
Kapsam : Bu standard, endüstriyel vanaların deneyleri, deney işlemleri ve kabul kriterleri için tamamlayıcı özellikleri kapsar. Belirtilen deneyler, tip deneyleri veya imalat deneyleri olarak da kullanılabilir. Bu deneylerin uygulanması uygun mamul veya performans standardlarında belirtilmelidir. Bu standard, vana imalatı veya performans standardında atıf yapılan standard olması halinde, vana imalat veya performans standardının özel gerekleriyle bağlantılı olduğu dikkate alınmalıdır. İmalat veya performans standardındaki gerekler bu standardda verilenlerden farklı olduğunda, imalat veya performans standardının gerekleri uygulanır.
Kapsam (İng) : This standard specifies supplementary requirements for tests, test procedures and acceptance criteria of industrial valves. The specified tests may be used as type tests, production tests or acceptance tests. The application of these tests will be specified in the appropriate product or performance standards. When specified as a normative reference in a valve product or performance standard, this standard has to be considered in conjunction with the specific requirements of that valve product or performance standard. Were requirements in a product of performance standard differ from those given in this standard, the requirements of the product or performance standard apply.
Yerini Aldığı : TS 5394 :1987;  TS ISO 5208 :1999;  TS EN 12266-2 :2004;  
Yerine Geçen : TS EN 12266-2 :2013;  TS EN 12266-2 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12266-2:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 12266-2-EQV; DIN EN 12266-2-EQV; NF E29-311-2, NF EN 12266-2-EQV; BS EN 12266-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12266-2
ICS Kodu : 23.060.01 Valfler-Genel
Atıf Yapılan STD : TS EN 736-1 :1996;  TS EN 736-2 :1999;  TS EN 736-3 :2002;  TS EN 1267 :2002;  TS ISO 10497 :2000;  TS EN 12266-1 :2009;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-