Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1601      
Kabul Tarihi : 30.10.2014
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sıvı petrol ürünleri - Kurşunsuz benzin - Gaz Kromatografi (O-FID) ile oksijenli bileşiklerin ve organik olarak bağlı toplam oksijen içeriğinin tayini
Başlık (İng) : Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography (O-FID)
Kapsam : Bu standard, kurşunsuz benzinlerde, son kaynama noktas 220 °C'tan yüksek olmayan oksijenli bileşiklerin % 0,17 (m/m) - % 15 (m/m) aralığında, bir doğrudan analizde (seyreltme yapılmaksızın) ayrı ayrı tayini ile % 3,9 (m/m)'ye kadar organik olarak bağlı toplam oksijenin tayini için bir gaz kromatografi yöntemini kapsar. Bir oksijenli bileşik içeriğinin % 15 (m/m)'den fazla olduğu numuneler için numunenin analiz öncesinde seyreltilmesine ilişkin bir işlem verilmiştir.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies a gas chromatographic method for the quantitative determination, in unleaded petrol having a final boiling point not greater than 220 °C, of individual organic oxygenate compounds in the range 0,17 % (m/m) to 15 % (m/m) in a direct analysis (without dilution), and total organically bound oxygen up to 3,9 % (m/m). For samples for which one of the oxygenate compounds content is higher than 15 % (m/m), a procedure with a dilution of the sample before the analysis is given.
Yerini Aldığı : TS 11413 EN 1601 :1998;  
Yerine Geçen : TS EN 1601 :2017;  
Tadil Eden : TS EN 1601:2014/AC :2014;  TS EN 1601/AC :;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1601: 2014
ICS Kodu : 75.160.20 Sıvı Yakıtlar
Cen/Cenelec : CEN
Dili : en
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 21
Fiyatı : 60,00 EURO  (2.095,41 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-